Ervaring

Syntess Atrium specialist
Bij Van der Perk beveiliging wilde men Syntess Atrium optimaliseren. De werkprocessen zijn doorgelicht en aangepast. Daarna is e.e.a. in Syntess zo ingericht dat de werkprocessen daarin naar wens van Van der Perk beveiliging toegepast kunnen worden. Er zijn diverse management rapportages gemaakt om het inzicht in de projectenadministratie en voortgang te vergroten.
Coumans Installaties zocht iemand om de processen in Syntess te beschrijven. Men wilde meer informatie uit het systeem halen en er beter mee gaan werken. Samen met een interim manager en met de systeembeheerder heb ik de werkprocedures beschreven en hebben we samen handleidingen gemaakt. Zo kunnen de medewerkers van aanvraag tot eindfactuur stap voor stap nagaan wanneer welke handeling verricht moet worden.
http://www.roseboom.nl/Roseboom Installatietechniek wilde meer halen uit Syntess Atrium. Ze waren overgegaan van Syntess Prisma. Doordat de structuur in beide pakketten heel erg verschillend is, liepen ze tegen problemen aan. Men had geen inzicht in de onderhoudsplanning. Door te helpen met herstructureren begint dit inzicht weer te komen. Daarnaast wordt er gewerkt met meerdere bv’s. Er worden mensen onderling uitgewisseld. Hiervoor heb ik een rapportage gemaakt, waarbij de export uit de ene meteen de import in de andere administratie vormt. Geen ingewikkelde bewerkingen, maar 1 bestand is voldoende. Voor de komende tijd staat de managementrapportage en management informatie op de planning.
Mark Geerts Installatiewerken was op zoek naar iemand die kon helpen met de verdere implementatie van Syntess Atrium. Het begin was al gemaakt door de consultant van Syntess. Het grote voordeel voor Mark Geerts Installatiewerken was dat ik veel zaken vanaf afstand kan regelen. Daarnaast is de flexibiliteit in begin- en eindtijden en de variabele duur van een bezoek een groot pluspunt. Mark Geerts werkt zijn administratie vaak in de week-enden bij. Momenten waarop ook zeer regelmatig stagnerende vragen ontstaan. Hoewel ik niet 24/7 bereikbaar ben, heb ik hem vaak geholpen in de week-enden zodat hij weer verder kon.
 AircoHeat had via Vandermeer Installaties gehoord van Melio Consultancy. Ze hadden diverse vragen en men had behoefte aan snelle en korte contact momenten van iemand die op de hoogte was van de inrichting van Syntess Atrium in de administratie van AircoHeat. Diverse bezoeken op locatie en TeamViewer sessie leverden het resultaat waar men naar op zoek was. Vragen konden snel gesteld worden en men zag door kleine aanpassingen snel resultaat.
Bij Installatiebedrijf John van Neer B.V. werkt men al flink wat jaren met Syntess Atrium. Ze hebben rond 2005 de overstap gemaakt van Syntess Prisma naar Syntess Atrium. Veel dingen gingen in de dagelijkse routine, maar er was behoefte aan een verbeterslag. Door diverse rapportages te maken, de service-administratie op te schonen en door het inrichten van de projecten-administratie is er meer inzicht gekomen in de stand van zaken. In 2017 is ook de urenadministratie in Syntess Atrium doorgevoerd. Voor 2018 staat een verdere optimalisatie van rapportages en inzicht op de planning
Vandermeer Installaties wilde per 1 januari 2017 starten met Syntess Atrium. De inrichting van het systeem moest hiervoor verzorgd worden en gebruikers moesten worden opgeleid. Na ingebruikname zijn nog diverse managementrapportages gemaakt.
 Vossebeld Vaatwastechniek was bezig met de implementatie van Syntess Atrium. Tijdens de implementatie heeft Vossebeld Vaatwastechniek mij ingehuurd vanwege mijn snelle inzetbaarheid en mijn kennis van Syntess Atrium. Door een aantal snelle acties uit te voeren kon Vossebeld Vaatwastechniek per 1 januari 2017 gebruik maken van de webwerkbon van Syntess Atrium. Per 1 januari 2018 gaat men de volledige administratie voeren in Syntess Atrium.
RenovaTeam wordt gevoerd door Peter Bugar. Hij is meewerkend eigenaar. Daardoor is hij vaak aangewezen op de avonduren om met Syntess Atrium te kunnen werken. Doordat ik flexibel ben in mijn werktijden kon ik hem wegwijs maken en trainen in Syntess Atrium. We doen dit in een aangepast tempo, zodat we stap voor stap verder gaan in het gebruik van Syntess Atrium. Het implementeren van het pakket moet gebeuren terwijl het gewone werk gewoon door moet blijven gaan. Inmiddels is RenovaTeam zover dat naast de projectadministratie en de financiële administratie in Syntess Atrium gevoerd wordt. De volgende stap is calculeren en offertes maken vanuit Syntess Atrium.

Heikant Installatie BV uit Vught is een snelgroeiend bedrijf. Syntess Atrium was in gebruik voor het maken van verkoopfacturen en het voeren van de financiële administratie. Door de groei van het bedrijf ontstond de behoefte om projectbeheer, bestellen en urenregistratie in te voeren. Omdat Heikant Installatie BV snel wilde beginnen, heb ik naast de uitleg van de werking van de modules ook de inrichting van de modules gedaan. Heikant Installatie BV gaf aan wat het einddoel is, met deze gegevens heb ik de inrichting van de projecten-, uren- en bestelmodule voor Heikant Installatie BV ingevoerd zodat ze hier zelf geen tijd aan hoefden te besteden. De modules konden met deze werkwijze snel in gebruik worden genomen. Acute vragen zijn via TeamViewer snel beantwoord. Heikant Installatie BV is klaar om verder te groeien waarbij Syntess Atrium direct inpasbaar is als hulpmiddel.

Project Installatiebedrijf Bouman
Installatiebedrijf Bouman in Veenendaal was op zoek naar iemand die snel en op een optimale manier de contracten wilde invoeren. Door de drukte met alle kantoorwerkzaamheden kwam men hier zelf niet aan toe. Na een korte inhoudelijke toelichting kon ik beginnen met het  invoeren van de contracten met bijbehorende installaties, voorzien van een plandatum en factureerwijze. Wanneer nu onderhoud of een storing wordt ingepland zullen meteen de juiste prijzen worden gefactureerd.Naast het invoerwerk zal ook korte handleiding worden geschreven, zodat Installatiebedrijf Bouman de wijzigingen in de toekomst zelf kan verwerken.

BioClimatic werkte al enige tijd met Syntess Atrium. Door de groei van het bedrijf ontstond de behoefte om de service-administratie beter te gebruiken. Omdat er sprake is van onderhoud op onderdelen binnen een installatie, waarbij de verschillende onderdelen een eigen interval hebben, heb ik samen met BioClimatic hier een inrichting voor gemaakt. Nu kunnen ze per onderdeel onderhoud uitvoeren volgens de gewenste frequentie. Daarnaast is er samen met Martijn van Klink een managementinformatiesysteem gemaakt, waarbij ik heb voorzien in de data uit Syntess en Martijn van Klink de data heeft verwerkt in een Excel dashboard. Ook heb ik de inrichting van diverse lay-outs verzorgd.

Klimaatconcept is overgegaan van het ene ERP pakket naar het andere (Prisma naar  Atrium) en vraagt ondersteuning in het efficiënter  inzetten van Atrium, het benutten van de mogelijkheden van Atrium en het zorgen voor een eenduidige werkwijze. Dit project is een samenwerking met Roald van der Heide van Citrien ProcesConsult.

Een aantal maanden later ben ik, na vertrek van de applicatiebeheerder, bij Klimaatconcept ingezet als applicatiebeheerder.

Project Alltech Gas SolutionsBij Alltech Gas Solutions werd al enige tijd met Syntess Atrium gewerkt.  Men wilde een optimalisatieslag doorvoeren. Doel was hier de service-administratie zo in te richten dat deze aansluit bij de werkprocessen van Alltech Gas Solutions. De inrichting van de service-administratie is aangepast, nu kan een snelle en efficiente onderhoudsplanning worden gevoerd op installatieniveau, waarbij de complexe installatiestructuur van een tankstation niet uit het oog is verloren.Daarnaast heb ik voorzien in diverse financiële management rapportages. Ook zijn er gebruikersvragen door alle modules heen behandeld, van magazijn tot uren, van calculatie naar offerte enz.

Project EMKA ElektroBij Emka Elektro werkte men al een tijd met Syntess Atrium. Hierin moesten een aantal zaken geoptimaliseerd worden. Aandachtspunten waren: calculatie en recepten optimaliseren/beter benutten, brieven/offerte traject optimaliseren, acties gebruiken t.b.v. offertes en aanmaningen nabellen, relatiebeheer en mailingen beter benutten.

LogoGasservice

Gasservice / Gaswacht is eind 2014 gestart met Syntess Atrium. Tijdens deze drukke periode ontstonden gebruikersvragen waarbij directe begeleiding gewenst was. Door mijn flexibiliteit heb ik deze onmiddellijk kunnen invullen voor Gasservice / Gaswacht. Na de opstart zijn er diverse rapportages gemaakt voor de serviceafdeling zoals o.a. storingsfrequentie, aantal storingen per monteur, herhaalstoringen enz. Ook rapportages voor de afdelingen logistiek, finanancieel en projectmanagement zijn samengesteld en op maat gemaakt. Naast deze rapportages is er bij Gasservice / Gaswacht een training op maat op locatie gegeven aan een aantal gebruikersgroepen (planning en klantenservice)